wagaciezka.com - Forum transportu drogowego - Zasady ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

I. Dane Administratora Danych Osobowych

Uprzejmie informujemy, że administratorem Twoich danych osobowych jest MotoFocus Alfred i Małgorzata Franke Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Za Dębami 3 (05-075 Warszawa), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0001044742, posiadającej numer NIP: 9522234983 oraz numer REGON: 523832141, kontakt z Administratorem — adres e-mail: ado@motofocus.pl, zwana dalej „Administratorem”. Administrator udostępnia serwis internetowy dostępny pod adresem https://wagaciezka.com/ (zwany dalej: „Serwisem”) i nim zarządza.

II. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych użytkowników korzystających z Serwisu

Cel przetwarzania Zakres danych Podstawa prawna
Korzystanie przez Ciebie z Serwisu adres IP; historia korzystania z Serwisu; dane dotyczące wykorzystywanej przeglądarki internetowej. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Przyjmowanie zgłoszeń dotyczących udziału w szkoleniach imię i nazwisko; firma prowadzonej działalności gospodarczej lub nazwa pracodawcy; adres e-mail; numer telefonu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Wypełnienie przez Ciebie testu kompetencji („Treningi wiedzy”). Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą wypełniać testów kompetencji. adres e-mail; imię i nazwisko, jeśli zostały podane. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Otrzymanie imiennego certyfikatu potwierdzającego kompetencje imię i nazwisko; adres e-mail. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy.
Otrzymywanie powiadomień push identyfikator użytkownika. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę pytamy, czy zgadzasz się na otrzymywanie powiadomień typu push).
Otrzymywanie newslettera (informacji o ciekawych wydarzeniach branżowych, sondażach rynkowych, nowościach, a także promocjach naszych partnerów z branży motoryzacyjnej). Osoby poniżej 16 roku życia nie mogą zapisywać się do newslettera. adres e-mail; imię. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi realizacja naszych celów marketingowych.
Otrzymywanie informacji handlowej adres e-mail; imię. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyrażasz podczas zapisywania się na newsletter).
Przeprowadzanie konkursów imię i nazwisko; adres e-mail; inne dane wskazane każdorazowo w regulaminie konkursu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi realizacja naszych celów marketingowych.
Pozostawianie komentarzy adres IP; nick. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (zgodę wyraża się poprzez zamieszczenie komentarza).
Kontakt z Tobą imię i nazwisko; adres e-mail; dane o sprawie, w której się kontaktujesz. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala nam na realizację naszego uzasadnionego interesu, jaki w tym wypadku stanowi zapewnienie sprawnej i efektywnej komunikacji między Administratorem Danych Osobowych a Użytkownikami.
Rozpatrzenie reklamacji adres e-mail; imię i nazwisko, jeśli zostały podane. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli są one konieczne do wykonania umowy lub podjęcia czynności zmierzających do zawarcia umowy, po drugie, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa.
Otrzymywanie spersonalizowanych reklam informacje gromadzone za pomocą narzędzi analitycznych Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora są względy marketingowe).
Wykorzystanie cookies informacje gromadzone za pomocą plików cookies. Podstawą prawną takiego przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody (przy pierwszym wejściu na stronę internetową pojawia się zapytanie o zgodę na wykorzystanie cookies).
Cel analityczny data i godzina odwiedzin strony, rodzaj systemu operacyjnego, adres IP, rodzaj przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, ścieżki nawigacji w witrynie i źródła odesłań. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest poznanie aktywności użytkowników w Serwisie).
Wypełnienie obowiązków z zakresu ochrony danych osobowych imię i nazwisko, jeżeli zostały podane; adres e-mail; numer telefonu; adres IP; historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest po pierwsze, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli takie przetwarzanie jest konieczne do wywiązania się przez Administratora Danych Osobowych z obowiązków wynikających z prawa; po drugie, art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie wiedzy na temat osób, które np. realizują swoje uprawnienia wynikające z RODO).
Ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami imię i nazwisko, jeżeli zostały podane; adres e-mail; adres IP; historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą ustalić, dochodzić lub bronić się przed roszczeniami Użytkowników i osób trzecich).
Cel archiwalny i dowodowy imię i nazwisko, jeżeli zostały podane; adres e-mail; numer telefonu; adres IP; historia korzystania z Serwisu. Podstawą prawną takiego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, który pozwala przetwarzać dane osobowe, jeżeli tym sposobem Administrator Danych Osobowych realizuje swój prawnie uzasadniony interes (w tym przypadku interesem Administratora jest posiadanie danych osobowych, które pozwolą dowieść faktów związanych z korzystaniem z Serwisu).

III. Pliki cookies

 1. Administrator w ramach Serwisu, podobnie jak inne podmioty, wykorzystuje tzw. cookies, czyli krótkie informacje tekstowe zapisywane na komputerze, telefonie, tablecie lub innym urządzeniu, z którego korzystasz. Mogą być one odczytywane przez system Administratora, a także przez systemy należące do innych podmiotów, z których usług korzystamy (np. Google’a, Facebooka). Ponadto Administrator w ograniczonym zakresie wykorzystuje także inne technologie trwałego przechowywania informacji, takie jak localStorage, które, podobnie jak cookies, zapisują krótkie informacje tekstowe na urządzeniu użytkownika. LocalStorage przechowuje dane co do zasady trwale, aż do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 2. Cookies oraz localStorage spełniają bardzo wiele funkcji w ramach Serwisu, najczęściej przydatnych, które postaramy się opisać poniżej (jeżeli informacje są niewystarczające, prosimy o kontakt):
  • zapewnianie bezpieczeństwa — służą do ochrony danych osobowych Użytkownika przed dostępem osób nieupoważnionych.
  • wpływ na procesy i wydajność korzystania z Serwisu — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby Serwis sprawnie działał i aby można było korzystać z funkcji w nim dostępnych, co jest możliwe między innymi dzięki zapamiętywaniu ustawień pomiędzy kolejnymi odwiedzinami w ramach Serwisu. Dzięki nim można zatem sprawnie poruszać się w ramach Serwisu i poszczególnych podstronach. W tym celu wykorzystujemy następujące cookies:
   __utma – Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics i jest używany do rozróżniania użytkowników i sesji. Plik cookie jest tworzony w momencie uruchomienia biblioteki JavaScript, gdy nie ma istniejących plików cookie __utma. Plik cookie jest aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
   __utmc – Ten plik cookie jest ustawiany przez Google Analytics i jest usuwany po zamknięciu przeglądarki przez użytkownika. Jest on używany w celu umożliwienia współpracy z urchin.js, który jest starszą wersją Google Analytics i jest używany w połączeniu z plikiem cookie __utmb w celu określenia nowych sesji/wizyt.
   __utmz – Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby zapisać źródło ruchu lub kampanię, za pomocą której odwiedzający trafił na stronę.
   __utmt – Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby ograniczyć liczbę zapytań.
   __utmb – Google Analytics ustawia ten plik cookie, aby określić nowe sesje/wizyty. Plik __utmb cookie jest tworzony w momencie uruchomienia biblioteki JavaScript, gdy nie ma istniejących plików __utma cookie. Jest on aktualizowany za każdym razem, gdy dane są wysyłane do Google Analytics.
   Gdyn – Gemius ustawia ten plik cookie, aby uniemożliwić użytkownikom Internetu częste wyświetlanie ankiety wykorzystywanej na potrzeby badania.
  • stan sesji - w plikach cookies oraz w pozostałych technologiach zapisywane są informacje o tym, jak odwiedzający korzystają z Serwisu, np. które podstrony najczęściej wyświetlają. Umożliwiają również identyfikację błędów wyświetlanych na niektórych podstronach. Pliki cookies służące do zapisywania tzw. „stanu sesji” pomagają zatem ulepszać usługi i zwiększać komfort korzystania z Serwisu.
  • tworzenie statystyk — pliki cookies oraz pozostałe technologie są wykorzystywane do tego, aby przeanalizować, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z Serwisu (jak wielu otwiera Serwis, jak długo na nim pozostają, które treści wzbudzają największe zainteresowanie etc.). Dzięki temu można stale ją ulepszać i dostosowywać działanie do preferencji użytkowników. W celu śledzenia aktywności i tworzenia statystyk wykorzystujemy narzędzia Google’a, takie jak Google Analytics, o czym mowa jest szerzej w pkt V
  • związane z reklamą – w tym celu wykorzystujemy następujące cookies:
   - Gtest – plik cookie Gtest jest częścią platformy badania rynku Gemius, która służy do tworzenia statystyk dotyczących korzystania z witryny.
  • wyświetlanie wideo z serwisów YouTube oraz Vimeo — w celu osadzenia w Serwisie nagrań wideo z serwisów YouTube oraz Vimeo wykorzystujemy pliki cookies przesyłane przez te podmioty. Pliki cookies są ładowane w momencie odtwarzania wideo. Jeżeli nie godzisz się na wykorzystywanie tych cookies, nie włączaj widocznego w Serwisie odtwarzacza wideo.
  • Pliki cookies sklasyfikowane jako „inne”:
   — GAD – plik od AdOcean służący do zarządzania kampaniami reklamowymi.
   — phpbb3_jcdt5_u
   — phpbb3_jcdt5_k
   — phpbb3_jcdt5_sid
 3. Twoja przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza wykorzystywanie cookies w Twoim urządzeniu, dlatego przy pierwszej wizycie prosimy o wyrażenie zgody na użycie cookies. Jeżeli jednak nie życzysz sobie wykorzystania cookies przy korzystaniu z Serwisu, można zmienić ustawienia w przeglądarce internetowej — całkowicie blokować automatyczną obsługę plików cookies lub żądać powiadomienia o każdorazowym zamieszczeniu cookies w urządzeniu. Ustawienia można zmienić w dowolnej chwili.
 4. Szanując autonomię wszystkich osób korzystających z Serwisu, czujemy się jednak w obowiązku uprzedzić, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies, usunięcie danych związanych z localStorage może spowodować dość poważne trudności w korzystaniu z Serwisu, np. w postaci dłuższego okresu ładowania się Serwisu, ograniczeń w korzystaniu z funkcjonalności etc.

IV. Technologia Web Push

 1. Administrator, w celu informowania Cię o ważnych informacjach i wydarzeniach, posługuje się technologią Web Push.
 2. WebPush jest technologią, dzięki której możliwa jest jednostronna komunikacja z Tobą w czasie rzeczywistym, poprzez przeglądarkę internetową, z jakiej korzystasz. Przeglądarka będzie wysyłać Ci krótkie komunikaty tekstowe wyświetlane na ekranie urządzenia, z jakiego korzystasz.
 3. Przy pierwszym odwiedzeniu Serwisu pytamy Cię o zgodę na wykorzystywanie technologii Web Push (powiadomień push). Po zaakceptowaniu otrzymywania powiadomień przeglądarka nada Ci unikalny identyfikator, dzięki któremu przesyłane będą wiadomości.
 4. Zablokowanie powiadomień push możliwe jest poprze zmianę ustawień w Twojej przeglądarce.

V. Badanie aktywności użytkowników Serwisu

 1. Administrator, w celach analitycznych, a także polepszania jakości świadczonych usług, używa narzędzi informatycznych, które są dostarczane przez zewnętrznych dostawców, w związku z czym wykorzystuje następujące narzędzia:
  • Google Analytics — w celu zbierania danych o użytkownikach odwiedzających Serwis;
  • AdOcean — w celu badania odbiorców reklam w Serwisie;
  • Facebook Pixel — w celu kierowania spersonalizowanych reklam na Facebooku pod kątem zachowań użytkowników w Serwisie;
  • HotJar — w celu zbierania danych analitycznych o użytkownikach odwiedzających Serwis.
 2. Korzystanie z powyższych narzędzi odbywa się za Twoją zgodą, wyrażaną przy pierwszym wejściu na stronę Serwisu.
 3. Dane zebrane w związku z korzystaniem z powyższych narzędzi służą m.in. do monitorowania aktywności użytkowników w serwisie, określenia grup docelowych odbiorców reklam czy mierzenia efektywności reklamy. Dzięki tym narzędziom użytkownicy mogą m.in. oglądać spersonalizowane reklamy.
 4. Dane zebrane w związku z wtyczką Facebook Pixel są anonimowe. Informujemy jednak, że Facebook może łączyć informacje zgromadzone w Serwisie z innymi informacjami o Tobie zebranymi w związku z korzystaniem z Facebooka i wykorzystywać tak zebrane informacje do celów marketingowych (więcej informacji: https://www.facebook.com/privacy/explanation). Administrator nie ma wpływu na takie ewentualne działania Facebooka.
 5. Jeżeli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych osobowych za pomocą wymienionych narzędzi, w każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę oraz zablokować gromadzenie danych na ich potrzeby.
 6. Aby zablokować działalnie Google Analytics, należy pobrać i zainstalować odpowiedni dodatek do przeglądarki, który jest dostępny pod następującym adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl&fbclid=IwAR3H667DTSlA7u3Q7M4oVGr2aXiecyE6lE9bCdTJEKJv1-sByqjuU5c6aU .
 7. W każdej chwili możesz ponownie przywrócić działanie wskazanych narzędzi przez ponowne wyrażenie zgody.

VI. Prawo wycofania zgody

 1. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, w każdej chwili możesz tę zgodę cofnąć — wedle własnego uznania.
 2. Jeżeli chciałbyś/chciałabyś cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, to w tym celu wystarczy wysłać maila bezpośrednio na adres Administratora — ado@motofocus.pl .
 3. Jeżeli przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywało się na podstawie zgody, jej cofnięcie nie powoduje, że przetwarzanie danych osobowych do tego momentu było nielegalne. Innymi słowy, do czasu cofnięcia zgody mamy prawo przetwarzać Twoje dane osobowe i jej odwołanie nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania.

VII. Wymóg podania danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i zależy od Twojej decyzji. Jednakże podanie określonych danych osobowych jest konieczne, aby spełnić Twoje oczekiwania w zakresie korzystania z Serwisu.
 2. Jeżeli pozostawiasz komentarz, wypełniasz formularz zgłoszeniowy związany ze szkoleniem lub kursem, rozwiązujesz test kompetencji lub zgłaszasz chęć otrzymania certyfikatu potwierdzającego Twoje kompetencje — podanie Twoich danych jest konieczne, aby zrealizować Twoje żądania związane ze świadczonymi przez nas usługami.
 3. Jeżeli kontaktujesz się z nami w jakiejkolwiek sprawie związanej z Serwisem lub usługami, które świadczymy, podanie Twoich danych kontaktowych może być konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi na zadane pytanie.
 4. Jeżeli wymóg podania Twoich danych wynika z przepisów prawa — podanie danych jest Twoim obowiązkiem.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

Twoje dane nie są przez nas wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, które mogłyby mieć wpływ na Twoją sytuację prawną lub wywoływać w stosunku do Ciebie inne podobnie doniosłe skutki.

IX. Odbiorcy danych osobowych

 1. Jak większość przedsiębiorców, w swojej działalności korzystamy z pomocy innych podmiotów, co niejednokrotnie wiąże się z koniecznością przekazania danych osobowych. W związku z powyższym, w razie potrzeby, możemy przekazać Twoje dane naszym podwykonawcom, firmie hostingowej, firmie zajmującej się mailingiem, prawnikom, właścicielom mediów społecznościowych, dostawcom usług IT oraz oprogramowania oraz innym podmiotom, których towary lub usługi są nam niezbędne do świadczenia usług związanych z Serwisem.
 2. Oprócz tego może się zdarzyć, że np. na podstawie właściwego przepisu prawa lub decyzji właściwego organu będziemy musieli przekazać Twoje dane osobowe również innym podmiotom, czy to publicznym czy prywatnym. Dlatego niezmiernie trudno nam przewidzieć, kto może zgłosić się z żądaniem udostępnienia danych osobowych. Niemniej ze swojej strony zapewniamy, że każdy przypadek żądania udostępnienia danych osobowych analizujemy bardzo starannie i bardzo wnikliwie, aby niechcący nie przekazać informacji osobie nieuprawnionej.

X. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich

 1. Jak większość przedsiębiorców, korzystamy z różnych popularnych usług i technologii, oferowanych przez takie podmioty, jak Microsoft czy Google. Firmy te mają siedziby poza Unią Europejską, a zatem w świetle przepisów RODO są traktowane jako państwa trzecie.
 2. RODO wprowadza pewne ograniczenia w przekazywaniu danych osobowych do państw trzecich, ponieważ skoro co do zasady nie stosuje się tam przepisów europejskich, ochrona danych osobowych obywateli Unii Europejskiej może okazać się niewystarczająca. Dlatego też każdy administrator danych osobowych ma obowiązek ustalić podstawę prawną takiego przekazywania.
 3. Ze swojej strony zapewniamy, że przy korzystaniu z usług i technologii przekazujemy dane osobowe wyłącznie podmiotom ze Stanów Zjednoczonych i wyłącznie takim, które przystąpiły do programu Privacy Shield, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r. — więcej na ten temat można przeczytać na stronie Komisji Europejskiej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfersoutside-eu/eu-us-privacy-shield_pl. Podmioty, które przystąpiły do programu Privacy Shield, gwarantują, że będą przestrzegać wysokich standardów w zakresie ochrony danych osobowych, jakie obowiązują w Unii Europejskiej, dlatego korzystanie z ich usług i oferowanych technologii w procesie przetwarzania danych osobowych jest zgodne z prawem.
 4. W każdej chwili udzielimy Ci dodatkowych wyjaśnień odnośnie przekazywania danych osobowych, w szczególności, gdy kwestia ta budzi Twój niepokój.

XI. Okres przetwarzania danych

 1. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarzamy Twoich danych osobowych „w nieskończoność”, lecz przez czas, który jest potrzebny, aby osiągnąć wyznaczony cel. Po tym okresie Twoje dane osobowe zostaną nieodwracalnie usunięte lub zniszczone.
 2. Odnośnie poszczególnych okresów przetwarzania danych osobowych, uprzejmie informujemy, że dane osobowe przetwarzamy przez okres:
  • korzystania z Serwisu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu skorzystania z funkcjonalności Serwisu;
  • 3 lat lub 6 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; wybór 3 lub 6 lat zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy nie;
  • okres przedawnienia roszczeń — w odniesieniu do danych przetwarzanych w tym celu;
  • czas trwania konkursu — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z konkursami;
  • funkcjonowania newslettera — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z przesyłką newslettera;
  • opublikowania komentarza — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z pozostawieniem komentarza w Serwisie;
  • do czasu zakończenia szkolenia lub kursu oraz rozliczenia się Administratora z organizatorem szkolenia lub kursu — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z przekazywaniem danych osobowych organizatorom szkoleń lub kursów;
  • 1 roku od momentu wypełnienia testu kompetencji — w odniesieniu do danych przetwarzanych w związku z wypełnieniem testu kompetencji przez Użytkownika w celu ponownego wydania certyfikatu potwierdzającego kompetencje na życzenie Użytkownika;
  • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych;
  • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności, jednak nie dłużej niż przez 2 lata — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów administrowania stroną internetową.
 3. Okresy w latach liczymy od końca roku, w którym rozpoczęliśmy przetwarzanie danych osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Odrębne liczenie terminu dla każdej usługi wiązałoby się z istotnymi trudnościami organizacyjnymi i technicznymi, jak również znaczącym nakładem finansowym, dlatego ustanowienie jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala nam sprawniej zarządzać tych procesem.
 4. Oczywiście, w przypadku np. skorzystania przez Ciebie z prawa do zapomnienia, wydania określonej decyzji administracyjnej czy wymogu wynikającego wprost z przepisu prawa usunięcie danych osobowych może nastąpić w szybszym terminie niż wynikając z ust. 2. Każda taka sytuacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Administratora Danych Osobowych.
 5. Dodatkowy rok związany z przetwarzaniem danych osobowych zebranych na potrzeby wykonania umowy jest podyktowany tym, że hipotetycznie możesz zgłosić roszczenie na chwilę przed upływem terminu przedawnienia, żądanie może zostać doręczone z istotnym opóźnieniem lub możesz błędnie określić termin przedawnienia swojego roszczenia.

XII. Uprawnienia podmiotów danych

 1. Uprzejmie informujemy, że przysługuje Ci prawo do:
  • dostępu do swoich danych osobowych;
  • sprostowania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
  • przenoszenia danych osobowych.
 2. Szanujemy Twoje prawa wynikające z przepisów o ochronie danych osobowych i staramy się ułatwiać ich realizację w najwyższym możliwym stopniu.
 3. Wskazujemy, że wymienione uprawnienia nie mają charakteru absolutnego, a zatem w niektórych sytuacjach możemy zgodnie z prawem odmówić Ci ich spełnienia. Jednakże, jeżeli odmawiamy uwzględnienia żądania, to tylko po wnikliwej analizie i tylko w sytuacji, gdy odmowa uwzględnienia żądania jest konieczna.
 4. Odnośnie prawa do wniesienia sprzeciwu wyjaśniamy, że w każdej chwili przysługuje Ci prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych Osobowych w związku z Twoją szczególną sytuacją. Musisz jednak pamiętać, że zgodnie z przepisami możemy odmówić uwzględnienia sprzeciwu, jeżeli wykażemy, że:
  • istnieją prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne w stosunku do Twoich interesów, praw i wolności lub
  • istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Zaprzestanie korzystania z Serwisu, cofnięcie zgody, zgłoszenie sprzeciwu czy żądania natychmiastowego usunięcia danych osobowych nie powoduje automatycznie, że od tej chwili przestaniemy przetwarzać wszystkie Twoje dane osobowe, we wszystkich celach, do jakich je zbieraliśmy. Może się bowiem okazać, że o ile zaprzestaniemy przetwarzać Twoje dane osobowe w jednym celu, możemy kontynuować ich przetwarzanie w pozostałych celach, jakie przedstawiliśmy Ci w pkt III.

XIII. Prawo do wniesienia skargi

Jeżeli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, możesz wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką prywatności obowiązują przepisy z zakresu ochrony danych osobowych.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 30 czerwca 2023 r.